Verot ovat helsinkiläisen suurin sijoitus, niitä varoja pitää käyttää järkevästi!

— Tuomo Luoma

Talous ja yrittäjyys

Kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin takaa vain hyvin hoidettu kaupungin talous. Helsingissä pitää olla helppoa ja kannustavaa menestyä ahkeruudella ja yrittämisellä.

Ympäristö ja turvallisuus

Ympäristöstä pitää kantaa vastuu ja kaupunkimiljöön pitää olla viihtyisä sekä turvallinen.

Tolkkullisia päätöksiä

Päätöksenteon pitää perustua oikeaan tilannekuvaan ja päätökset tehdä tosiasioiden perusteella. Kaikkien kaupunkilaisten ääni pitää kuulua tasavertaisena päätöksissä.

Hyvinvoinnin mahdollistaa vain hyvin hoidettu talous

Jos meillä halutaan olevan maailman paras hyvinvointi, niin sen edellytys on maailman paras kilpailukyky ja talous. Menestyvät yritykset ja laaja työllisyyspohja ovat edellytys hyvinvoinnin kasvattamiseen. Se tarkoittaa, että rajoitusten ja sääntelyn sijaan meidän pitää rakentaa sellainen kaupunki, joka aidosti houkuttelee veronmaksajia, yrittäjiä ja sijoittajia. Sekä punnittava jokaisen veroeuron käyttö tarkasti niin, että se on järkevää ja palvelee kaikkia asukkaita tasapuolisesti.

Yrittäjyys ja yrittäminen ovat avainroolissa Helsingin menestyksessä

Kaupunki ei voi, eikä sen pidä yrittää yrittäjän puolesta, sen tehtävä on rakentaa suotuisat olosuhteet onnistua. Menestys löytyy nykyään pääsääntöisesti uusilta toimialoilta, uusista yrityksistä ja uusin eväin. Siksi kaupungilla pitää olla kannustava ja positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen. Yrittämisen edellytyksiä ei saa vaikeuttaa tai yrittäjiä kohdella mielivaltaisesti yksittäisten virkamiehien toimesta. Yrittämistä pitää kannustaa ja tehdä kynnys menestyä entistä matalammaksi.

Järkevää ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa

Olemme vakavien ilmasto- ja ympäristökysymyksien äärellä. Meitä kaikkia on ohjattava ilmaston kannalta järkeviin valintoihin, mutta emme saavuta parasta lopputulosta ihmisiä rankaisemalla. Fiksumpaa on rakentaa kannustimia toimia oikein. Ja teknologia tulee olemaan isossa roolissa, kuten aina aikaisemminkin Suomessa vakavien ympäristöuhkien torjunnassa. Myös liiketoimintaa pitää tehdä ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla.

Kaupunkimiljöön pitää olla rento, viihtyisä ja turvallinen

Nurmikot ovat tallaamista, puistot viihtymistä (ei hanhia) ja lämpimät kesäyöt terassielämää varten. Lämpimistä kesäöistä pitää myös uskaltaa nauttia joka puolella Helsinkiä ilman pelkoa omasta turvallisuudesta. Helsingin pitää olla ihmisen kokoinen kaupunki, joka suojelee puistojaan ja viheralueitaan sekä vaalii asukkaiden rakastamaa viihtyisää arkkitehtuuria.

Päätöksenteossa pitää olla oikea tilannekuva ja tolkkua

Päätökset pitää tehdä oikean tilannekuvan ja faktojen perusteella. Politikointi ja ideologiset linjaukset eivät saa ohjata ratkaisuja. Asioista pitää päättää arkijärjellä ja päätöksien perustua asiantuntemukseen, ei Twitter-mielipiteisiin. Nopeasti muuttuvassa maailmassa, myös tilannekuva voi muuttua nopeasti, silloin pitää pystyä kyseenalaistamaan jo tehdyt päätökset ja olla valmis muuttamaan kantaansa. Päätöksenteossa kaikkien kaupunkilaisten ääni pitää kuulua tasavertaisesti.